HISTORIE Faxe Ladeplads

SiBiRiEN 1840 - den glemte bydel 
I 1867 kommer Niels Christian Simon Nielsen til verden i huset 'Pilebo' - i bydelen SiBiRiEN.

Hans forældre, Jens Nielsen og Ane Sofie Nielsen, har i en længere årrække boet i SiBiRiEN. Kirkebøger fortæller, at Jens Nielsen er 'indsidder' - dvs. en af samfundets dårligst stillede. Disse omfatter aftægtsfolk, gamle og syge, enlige kvinder, gifte daglejere og de ringest stillede håndværkere. I 2022 kan husene i SiBiRiEN benævnes som liebhaverejendomme, men da de fire huse bliver bygget på 'matrikel 9', har området status som 'udkantsområde'. Deraf navnet 'SiBiRiEN'.  Men hvorfor opfører Vemmetofte Kloster en hel bydel 'på randen af verden' - koldt, blæsende og ufremkommeligt - et sted hvor ingen har lyst til at bo? Årtier inden Faxe Ladeplads bliver opført. Og hvorfor bliver bydelen glemt

Få HISTORIEN om 'SiBiRiEN 1840 - den glemte bydel' på gåturen 'Rundt om SiBiRiEN' - og ved foredraget 'SiBiRiEN 1840 - den glemte bydel'.
Musik, komponeret af Michael Milo Jørgensen, indgår i foredraget.

Vemmetofte Minedepot - Den kolde krig ved Sibirien 
I 1956-1958 etablerer Forsvaret, i al hemmelighed, et søminedepot i Vemmetofte Strandskov ved bydelen 'Sibirien'. En del af de ca. 25 ansatte er fra Faxe Ladeplads. I 2021, efter at Vemmetofte Minedepot har været lukket siden år 2000, har tidligere ansatte indvilliget i at fortælle åbent om et liv i grænselandet mellem 'fortroligt' og 'hemmeligt'. Ikke tidligere offentliggjorte fotos ser nu dagens lys - og sammenstykket med oplysninger, fremkommet gennem aktindsigt i Forsvaret og Faxe Kommune, får vi historien om Vemmetofte Minedepot - både de fortrolige og de menneskelige.
Musik, komponeret af Michael Milo Jørgensen, indgår.

Den skjulte perle i Faxe Ladeplads 

'Strandparken - engang gartneri med karpedam. Området blev i 1930'erne købt af grosserer, Georg Hansen fra København'. Meget mere står der ikke på skiltet ved Strandparken i Faxe Ladeplads. Men hvem var Georg Hansen og hvad ville en grosserer med et gartneri i Faxe Ladeplads?

En uvirkelig, virkelig historie, fra 1895 – 2020, en rejse i tid og rum, som bl.a. runder Radio Mercur, Den svenske strømpekrig, skibsstrandinger, Dirch Passer, Hotel Solvang, Lill Lindfors, en verdensberømt landsskabsarkitekt, livet på Strandvejen i 1950'erne m.m. … og selvfølgelig: 'Den skjulte perle i Faxe Ladeplads'.

Musik, komponeret af Michael Milo Jørgensen, indgår i foredraget.

Dronning af Faxe Ladeplads 

HISTORIE Faxe Ladeplads fortæller historien om ’De fire dronninger’, ’J.J. Koefoeds Skibsbyggeri’ - og om musikudgivelsen 'Dronning af Faxe Ladeplads'.

I 1874 slog skibsbygger, Jens Julius Koefoed, sig ned i den nye havn ved Faxe Strand. Og den 18. september 1874 skrev Faxe Avis: 'I tirsdags løb af stabelen ved Faxe Ladeplads den første nybygning og skibsbygger Koefoed har efter forlydende bestilling på et nyt fartøj. Selv skibsbyggeri synes at ville trives godt på den lille plads'. I 1874 lå det ikke ligefrem i kortene, at ’J. Koefoeds Skibsbyggeri og Træskæreri’ skulle bringe Faxe Ladeplads på verdenskortet. I værftets storhedstid, 1916-1921, hvor de firemastede skonnerter med dronningenavne blev bygget, var der mellem 80-100 ansatte. ’J. Koefoeds Skibsbyggeri blev således den største arbejdsplads i Faxe Ladeplads. 1874 blev året for begyndelsen på historien om skibsbyggeri i Faxe Ladeplads. Skibsbyggeri i Faxe Ladeplads endte i midten af 1990'erne, men historien lever.

’De fire dronninger’ blev bygget på 'J.J. Koefoeds Skibsbyggeri' i Faxe Ladeplads, år 1916-1921. I 1919 blev 'Dronning Dagmar' søsat - og 100 år efter, 2019, udkom musikken.
Musik, komponeret af Michael Milo Jørgensen, indgår i foredraget.

Historien om 'I Left My Heart in Faxe Ladeplads' 2004-2020 

I 2020 udkom det første musikalbum om Faxe Ladeplads.
Haslev-Faxe Posten skrev: 'Hele verden lytter til Faxe Ladeplads'. Musikken er inspireret af mennesker og natur i og omkring Faxe Ladeplads.

Indspilningerne begynder i 2004, i det ikoniske Puk Recording Studios, hvor Elton John og George Michael har indspillet. Albummet er indspillet i yderligere fire forskellige studier; MEN udkommer først i 2020 - 16 år efter. Hvad sker der?
Få historien om 'I left My Heart in Faxe Ladeplads' med fotos, videos, lokalt engagement - og selvfølgelig: MUSIK ...


20. OKTOBER
1889-2000: HISTORIEN om HOVEDGADEN 40 Faxe Ladeplads.

Æren, agten, magten, foreningen og menneskene.
Kong Christian den Niende stadfæster 'Lov om Lærlingeforholdet' den 30. marts 1889 - og det sætter gang i håndværksmesterne i Faxe Ladeplads. Og den 20. oktober 1894 bliver 'Haandværkerforeningen for Hylleholt Sogn og Omegn' dannet. Allerede da bliver ønsket om et hus med en bestemt funktion i Faxe Ladeplads fremlagt. Men det er først, da skibstømrer Henriksens hus på hjørnet af Klintevej og Hovedgaden brænder ned til jorden, at en mulighed opstår. Og få år efter, den 20. oktober 1919, bliver bygningen, som vi kender den i dag, indviet.
I 1956 mister foreningen mening, agt og magt, men opstår som fugl Fønix fra asken iklædt nyt navn og nye mål. Foreningen hedder i 2021 'Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening'.
Musik, komponeret af Michael Milo Jørgensen, indgår i foredraget.


HØSTBLOMSTSANATORIET

Det er 'Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse' der lader bygningen opføre efter en tegning af arkitekt Carl Frederik Schiøtz (1878-1957) - og med tømrermester N. Nielsen fra Faxe som hovedentreprenør. Den pompøse bygning bliver senere sammenlignet med ’Klitgaarden’, opført i Skagen af Kong Christian den X som privat feriebolig for den kongelige familie.
’Østsjællands Social-Demokrat’ bringer en notits den 2. juli 1912: ’Høstblomstsanatoriet’ ved Fakse Ladeplads aabnes i Dag for Driften med Modtagelsen af 7 kirtelsvage Småpiger i Alderen 5-12 Aar’.
Bygningen på Hovedgaden 78 ved bydelen 'Sibirien' ligger nu og forfalder. Men hvis mure kunne tale, så ville de fortælle historier om glæde, sorg, helbredelse, død, forfald - og håb. Og håb er der for den smukkest beliggende bygning i Faxe Ladeplads.
Musik, komponeret af Michael Milo Jørgensen, indgår i foredraget.